gdpr / privacy

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door De Prutsers met als enig doel de organisatie van activiteiten op basis van uw inschrijving mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van deze activiteiten. Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Het volstaat om hiervoor een mail te sturen naar nico.vissers@telenet.be

Vos données personnelles ne sont utilisées par De Prutsers que dans le seul but de faciliter l'organisation de nos activités sur base de votre inscription et des communications les concernant. Elles ne sont en aucun cas communiquées à des tiers. Il vous est possible de demander de quelles données personnelles nous disposons à votre sujet, et éventuellement, de les corriger ou de les faire supprimer en adressant un mail à nico.vissers@telenet.be